Mijn keuring

Hier vindt u alle informatie over de keuring van uw spuittoestel terug.

Afwezigheidsmelding

Afwezig
U kunt niet aanwezig zijn op de keuring. Hier leest u wat u moet doen om in orde te zijn.

Wanneer keuring?

Waneer
Driejaarlijkse keuring voordat de keuringsgeldigheid van uw spuittoestel vervalt.

Aanbiedingsvoorwaarden

Controlepunten
Een overzicht van de voorwaarden waaronder u uw spuittoestel moet aanbieden op de keuring.

Controlepunten

Controlepunten
Overzicht van controlepunten die kunnen leiden tot een afkeuring.

Een klacht?

Ontevreden
Hier leest u de procedure om een klacht of beroep over te maken.