Keuringsprijzen

Vooraleer de keurder de keuring opstart, de sticker kleeft en het keuringscertificaat overhandigt, zal hij u vragen eerst te betalen. Betaal bij voorkeur met bancontact.

Eerste keuring: Veldspuiten

Voor Boomgaardspuiten, Bodemontsmetters, Verneveltoestellen, graanbehandelingsinstallaties en Tuinbouw/Sierteeltspuiten waarbij spuitboom en drukeenheid 1 geheel vormen hanteert men eveneens onderstaande tabel, maar men berekent de equivalente werkbreedte als het totaal aantal dophouders of injectoren gedeeld door twee (bv. 28 dophouders= 28/2= 14meter equivalent )

BreedtePrijsBreedte (m)Prijs (€)Breedte (m)Prijs (€)Breedte (m)Prijs (€)

Meter

18

177,0

26

258,0

34

338,5


19

187,0

27

268,0

35

348,0

<13

115,5

20

197,5

28

278,5

36

357,0

13

126,0

21

207,0

29

288,5

37

366,0

14

136,0

22

217,5

30

299,0

38

374,0

15

146,0

23

227,5

31

309,0

39

382,5

16

156,5

24

237,5

32

319,0

40

390,5

17

166,5

25

248,0

33

329,5

>40m

390,5

Eerste keuring: Tuinbouw/sierteeltspuiten met 1 of meerdere afzonderlijke spuitbomen per drukeenheid

Basisprijs keuring drukeenheid= € 104,0 + meerprijs per boom volgens tabel

Aantal spuitdophouders

per boom

Prijs per boom €

<21

17,5

21-30

26,0

31-40

34,0

41-50

42,5

³51

50,5

Herkeuring alle types

De kost van een tweede keuringsbeurt omvat steeds een forfaitair bedrag van € 17,0. Dit bedrag verhoogt men met:

  • € 17,0(*) als de reden tot afkeuring een afwezigheid van manometer is;
  • € 23,0 (*) als de reden tot afkeuring versleten doppen is;
  • € 4,0 (*) per losse spuitboom als de reden tot afkeuring versleten doppen is
  • € 34,0 per ander defect dan spuitdoppen/doseerplaatjes en/of manometer.

Nochtans wordt de kostprijs van een herkeuring beperkt tot maximaal € 85,5.

(*) Deze bedragen dienen niet betaald te worden als de versleten spuitdoppen en/of de defecte manometer bij de herkeuring achtergelaten worden.

Thuiskeuring

Bij thuiskeuringen rekenen we een verplaatsingskost van €96,0 aan.

Factuur/kostennota

Uw keuringscertificaat geldt als factuur/kostennota (zie ook onderaan pagina 1 van uw attest)

Facuur/kostennota