Accreditatie

Belac
Accreditatiecertificaat nr. 197-INSP

Afnemers van land- en tuinbouwproducten eisen steeds vaker dat deze worden geproduceerd volgens strikte regels. Voor land- en tuinbouwers betekent dit werken volgens diverse lastenboeken. Op deze manier kunnen ze aantonen dat bijvoorbeeld de teelt van gewassen plaatsvindt in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften met betrekking tot voedsel, milieu en gebruikersveiligheid. Het produceren volgens een lastenboek gaat vaak echter gepaard met hogere kosten. Hierdoor worden land- en tuinbouwers kritischer ten opzichte van externe controles, zelfs als deze worden uitgevoerd door officiƫle overheidsinstanties. Ook deze instanties moeten aantonen dat hun uitgevoerde controles betrouwbaar, correct en herhaalbaar zijn. Daarom heeft de 'Dienst keuring spuitmachines Vlaanderen' in de late jaren '90 besloten om een kwaliteitsstructuur op te zetten voor haar volledige werking.

De effectieve werking van deze kwaliteitsstructuur wordt gewaarborgd door het BELAC-accreditatiecertificaat nr. 197-INSP. Dit vertegenwoordigt de hoogste vorm van kwaliteitsborging die zowel nationaal als internationaal mogelijk is. Dit 'lastenboek' legt niet alleen een groot aantal administratieve verplichtingen op, zoals documentatie, registratie, naspeurbaarheid en archivering, maar vereist ook dat de meetmiddelen aan strenge technische eisen voldoen, zoals nauwkeurigheid, kalibratie- en onderhoudsstatus, en gebruikstoestand. Met de invoering van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2011 is het behalen van een accreditatie volgens ISO 17020 verplicht gesteld voor alle Belgische keuringsinstanties.