Melding aankoop/verkoop spuittoestel

Aankoop van een spuittoestel

Elke aankoop van een spuittoestel, nieuw of tweedehands, moet u binnen de 30 dagen bij onze dienst aangeven. Dit doet u door het formulier voor aankoop van een spuittoestel in te vullen, en ons ondertekend en gedateerd terug te bezorgen (bij voorkeur per mail). Wij registreren dan zo snel mogelijk het spuittoestel op uw naam. Vervolgens ontvangt u van ons een bewijs van aangifte. Dit document kunt u voorleggen bij een eventuele controle. U kunt het spuittoestel nu voorlopig gebruiken.

De geldigheid van de keuring gaat steeds mee met het spuittoestel. Is de keuring op het toestel nog geldig, dan roepen we u pas op in het semester waarin de keuring vervalt. Toestellen die geen keuring meer dragen, roepen we zo snel mogelijk op voor keuring. Het bewijs van aangifte dient, in dit geval, om de niet gekeurde periode te overbruggen.

Heeft uw toestel een nog geldige buitenlandse keuring, vermeld dit dan zeker op de aangifte en voeg een kopie van het buitenlandse keuringscertificaat toe. Wij nemen de eerste drie jaren van de geldigheid van dit verslag over.

Vervangt het aangekochte spuittoestel uw oude toestel, geef dan gelijktijdig door wat er met dat oude spuittoestel zal gebeuren of is gebeurd.

Verkoop van een spuittoestel

Is uw spuittoestel verkocht? Vul dan het formulier voor verkoop van een spuittoestel in, onderteken het en bezorg het ons - bij voorkeur per mail - terug. Wij registeren het toestel dan zo snel mogelijk op naam van de nieuwe eigenaar.

Digitale aangifte

Uw aangifte digitaal invullen en ondertekenen? Dat kan! Lees hier meer over de werkwijze.

Fictieve aangifte
Fictieve aangifte als voorbeeld