Controlepunten

Punten die kunnen leiden tot afkeuring...

... van veldspuiten, boomgaardspuiten en tuinbouw-/sierteeltspuiten

 1. De afwezigheid van herstelling van alle defecten die men tijdens de vorige cyclus vaststelde en die U voor de lopende cyclus moet herstellen;
 2. de bevestigingspunten van het spuittoestel aan de trekker (3 punten) en van de spuitboom aan het chassis moeten in goede staat zijn;
 3. de spuitboom of spuitkrans is asymmetrisch t.o.v. de bevestigingspunten, is op meerdere plaatsen vervormd of vertoont meerdere lasbreuken;
 4. de spuitboom vertoont een te grote kromming in het horizontale en/of verticale vlak;
 5. het luchtklokmembraan is gescheurd;
 6. de pomp is defect;
 7. geen manometer aanwezig / manometer defect (**);
 8. te grote drukverschillen tussen de verschillende spuitboom- of spuitkrans-secties (problemen in leidingen en/of verdeelblok);
 9. spuitdoppen binnen een reeks zijn niet homogeen;
 10. spuitdoppen zijn te sterk versleten (**);
 11. regelsysteem werkt niet (drukregelklep, verdeelblok);
 12. spuitcomputer is onjuist afgesteld;
 13. aanzienlijke lekken (groter dan 30ml/min);
 14. de afwezigheid van een anti-drup systeem;
 15. ventilator en/of windafbuigplaten zijn beschadigd (indien aanwezig).

(**) Bij twijfel over correct functioneren van manometer en/of volledige doppenset kan een reservemanometer en/of volledige reserve doppenset los meegenomen worden naar de keuring. Bij afkeuring van gemonteerde manometer en/of doppenset wordt het toestel goedgekeurd met het reservemateriaal op voorwaarde dat het reservemateriaal correct werkt en dat de defecte onderdelen worden afgestaan op de keuring. Melding van reservemateriaal verplicht vóór het aanvatten van de keuring.

Bovenstaande 15 punten kunnen leiden tot de afkeuring van een spuittoestel. Controleer uw spuittoestel grondig op deze punten vooraleer u het voor keuring aanbiedt.

... van verneveltoestellen

 1. Beschadigde elektrische kabels, stekkers of bedieningspanelen;
 2. Elektrische machine is niet geaard;
 3. Kromme vernevelpijp bij thermische foggers;
 4. Brandgaten, scheuren of barsten in de vernevelpijp bij thermische foggers;
 5. Problemen aan/afzetten vernevelen: kleppen, kranen, schakelsysteem;
 6. Regelsysteem verneveldebiet werkt niet (indien aanwezig): drukregelaar, pompregeling,…;
 7. Temperatuurregeling werkt niet (thermische elektrofoggers);
 8. Oververhittingsbeveiliging werkt niet (thermische elektrofoggers);
 9. Lekken.

Bovenstaande 9 punten kunnen leiden tot de afkeuring van een spuittoestel. Controleer uw spuittoestel grondig op deze punten vooraleer u het voor keuring aanbiedt.