Herkeuring van uw spuittoestel

Is uw spuittoestel voor de eerste keer afgekeurd, dan krijgt u een keuringscertificaat met een tijdelijke keuringsgeldigheid van drie maanden. Voor het verstrijken van die periode, nodigen we het spuittoestel uit voor herkeuring én moet het toestel hersteld zijn.

De keurder licht steeds het keuringscertificaat toe en wat er precies moet gebeuren om het spuittoestel opnieuw in goede werking te stellen.

Is uw toestel voor de tweede maal afgekeurd, dan mag u het toestel niet meer gebruiken en moet u het zo snel mogelijk herstellen. Daarna nodigen we het opnieuw uit voor herkeuring.

Betreft de reden van afkeuring niet correct werkende spuitdoppen en/of een defecte manometer, dan is het niet nodig om opnieuw met het spuittoestel naar de herkeuring te komen. Het is voldoende om met de wagen op de afspraak te zijn en de oude en nieuwe doppenset/manometer los mee te nemen naar de keuring.

Prijzen herkeuring alle types spuittoestellen

De kost van een tweede keuringsbeurt omvat steeds een forfaitair bedrag van € 17,0. Dit bedrag verhoogt men met:

  • € 17,0 (*) als de reden tot afkeuring een afwezigheid van manometer is;
  • € 23,0 (*) als de reden tot afkeuring versleten doppen is;
  • € 4,0 (*) per losse spuitboom als de reden tot afkeuring versleten doppen is
  • € 34,0 per ander defect dan spuitdoppen/doseerplaatjes en/of manometer.

Nochtans wordt de kostprijs van een herkeuring beperkt tot maximaal € 85,5

(*) Deze bedragen dienen niet betaald te worden als de versleten spuitdoppen en/of de defecte manometer bij de herkeuring achtergelaten worden.