Organisatie

Keuring spuittoestel

In België neemt de overheid de volledige verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van de keuring van spuitmachines op zich. De groep experts die midden jaren negentig de verplichte keuring opstartte, rechtvaardigde deze keuze als volgt:

  1. De overheid koos voor een overheidsinstantie vanwege het belang van objectiviteit en uniformiteit in de keuring. Een private organisatie werd als ongepast beschouwd.
  2. De strategie om mobiele keuringsploegen met officiële keurders op te zetten, biedt het voordeel van sterk gespecialiseerd werk en het continu in gebruik zijn van de testapparatuur.
  3. Een gecentraliseerde, goed gestructureerde dienst maakt het eenvoudiger om een adequaat kwaliteitsbeleid te voeren, waardoor een correcte uitvoering van de keuringen wordt gegarandeerd (met aandacht voor nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en naspeurbaarheid).

Hoewel België een federaal land is en landbouwbeleid onder regionale competentie valt, is de regelgeving met betrekking tot de keuring van spuitmachines een federale aangelegenheid gebleven. Dit komt door het gebruik van spuitmachines in de voedselproductie. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is verantwoordelijk voor alle aspecten van voedselkwaliteitsbewaking en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de verplichte keuring van spuitmachines in België. De belangrijkste taken van het FAVV zijn onder andere:

  1. Het periodiek aanpassen en publiceren van de regulerende wetgeving (elke 3 jaar).
  2. Het voorzitterschap van de federale Stuurgroep 'Keuring', die jaarlijks bijeenkomt om de recente financiële en technische resultaten van de keuringscentra te bespreken.
  3. Het behandelen van eventuele klachten van landbouwers die het niet eens zijn met de keuringsresultaten.

In de Stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van regionale overheden, landbouworganisaties, loonwerkers en regionale keuringscentra. De eigenlijke organisatie en uitvoering van de keuringen zijn gedelegeerd naar twee regionale keuringscentra.

De regionale keuringsstations zijn ondergebracht bij lokale onderzoekscentra en bestaan uit een centraal secretariaat en verschillende keuringsteams (3 in Vlaanderen, 2 in Wallonië) die de keuringen uitvoeren.

Om economische redenen en gezien het beperkte aantal spuitmachines heeft de Belgische overheid gekozen voor een organisatie met mobiele keuringsteams, elk bestaande uit 2 officiële keuringstechnici.

Het secretariaat heeft als voornaamste taken het organiseren en plannen van de keuringen door de mobiele teams, het versturen van oproepingen aan land- en tuinbouwers, het registreren en archiveren van keuringsresultaten, en het actueel houden van de database met keuringsplichtige spuitmachines. Om dit mogelijk te maken, moet elke verkoop van een nieuwe of tweedehands spuitmachine binnen 30 dagen aan het secretariaat worden gemeld door zowel de verkoper als de koper (zie ‘Aangiftes’). Bij aankoop van een spuitmachine bij een buitenlandse dealer is het de verantwoordelijkheid van de Belgische koper om de melding te doen.