Over de keuringsdienst

De verplichte driejaarlijkse controle van spuittoestellen in Vlaanderen wordt uitgevoerd door de keuringsdienst van het ILVO, in opdracht van het FAVV (zie ook FAVV-website voor informatie).

Keuring spuittoestel

Hoewel de keuringswetgeving federaal is, heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de algehele verantwoordelijkheid voor de verplichte keuring van alle Belgische spuitmachines. Het FAVV delegeert echter de uitvoering van deze keuringen naar twee regionale instanties: het ILVO voor Vlaanderen en het CRAw voor Walloniƫ. Beide regionale keuringsdiensten werken nauw samen en volgen dezelfde procedures.

Jaarlijks komt de stuurgroep bijeen, bestaande uit vertegenwoordigers van regionale overheden, landbouworganisaties, loonwerkers en de regionale keuringscentra. Tijdens deze bijeenkomst worden technische en financiƫle resultaten van de keuringsdiensten besproken, evenals eventuele aanpassingen in de wetgeving.