Over de keuringsdienst

De keuringsdienst van het ILVO voert de verplichte driejaarlijkse controle van spuittoestellen in Vlaanderen uit in opdracht van het FAVV (info website FAVV).

De keuringswetgeving is federaal, en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is bevoegd en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verplichte keuring van alle Belgische spuitmachines.
Het FAVV delegeert echter de uitvoering van deze keuringen naar twee regionale instellingen, zijnde het ILVO voor Vlaanderen en het CRAw voor Walloniƫ. Beide regionale keuringsdiensten werken nauw samen en hanteren dezelfde manier van werken.

Jaarlijks komt de stuurgroep samen waarin vertegenwoordigers van de regionale overheden, landbouworganisaties, loonwerkers en de regionale keuringscentra zetelen. Tijdens deze stuurgroep worden de technische en financiƫle resultaten van de keuringsdiensten besproken, evenals aanpassingen in de wetgeving.