Uw aangifte digitaal invullen en ondertekenen...

... dat kan!

 • Download het gewenste formulier.
 • Open Acrobat Reader DC (deze applicatie kunt u gratis installeren)
Aangifte digitaal_Acrobat Reader DC
 • Klik op ‘Fill & Sign’
Aangifte digitaal_Fill & Sign
 • Kies ‘Me’
Aangifte digitaal_Me
 • Klik met de cursor achter de velden en vul de nodige informatie in.
Aangifte digitaal_Tekst
 • Heeft u alle informatie ingevuld, klik dan op ‘Sign’.
Aangifte digitaal_Sign
 • U kunt nu het formulier ondertekenen door uw initialen te typen in een stijl naar keuze, uw handtekening te tekenen of een afbeelding van uw handtekening te selecteren en toe te voegen.
Aangifte digitaal_Handtekening kiezen
 • Kies de gewenste optie en klik op ‘Apply’.
 • Met de muiscursor kunt u nu de handtekening op de gewenste plaats zetten.
Aangifte digitaal_Handtekening invoegen
 • De digitale handtekening die u plaatst onder het document met ‘Adobe Sign’ is een legale handtekening die voldoet aan de wettelijke eisen voor een handtekening. Meer informatie vindt u hier.
 • Sla het document op en verzend het als bijlage per mail naar keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be
Aangifte digitaal_Opslaan