Algemeen Publicatie nieuwe KB voor de 10e keuringscyclus 2023-24-25 (KB 28/02/23 BS 16/03/23)

20/03/2023

In dit nieuwe KB werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de bestaande keuringsprotocols, maar de belangrijkste aanpassing in dit KB is echter de bijkomende verplichting voor de keuring van verneveltoestellen gebruikt in de landbouw. Hiertoe werd een volledig nieuw keuringsprotocol gepubliceerd. De keuringen van dit type toestellen zullen in de loop van 2023 opgestart worden.

Verder werden volgende kleine aanpassingen doorgevoerd aan de bestaande protocols:

- Bij veldspuiten en tuinbouw en sierteeltspuiten, worden kleine verticale krommingen vanaf 2023 belangrijker en dienen deze krommingen bijgewerkt te worden tegen de volgende driejaarlijkse keuring.

- Bij tuinbouw en sierteeltspuiten is vanaf 2023 een manometer verplicht op losse afzonderlijke spuitbomen.