Algemeen Opstart keuring verneveltoestellen in 2024

02/02/2024
Collage foggers

In 2024 wordt de keuring van diverse verneveltoestellen geleidelijk geïntroduceerd. Verneveltoestellen zijn apparaten waarbij gewasbeschermingsmiddelen of biociden worden verspreid in een afgesloten ruimte via zeer fijne druppels (1-50 micrometer). De basis voor de keuring van dit type toestellen is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28/02/23 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16/03/23). Deze keuring is eveneens verplicht voor toestellen die worden gebruikt voor het vernevelen van biociden in de landbouwsector. Tijdens de keuring van deze toestellen ligt de nadruk op het waarborgen van een correcte werking door het verneveldebiet te controleren. Voor de eerste keuringscyclus is het keuringsprotocol echter flexibel opgesteld, waardoor alleen ernstige gebreken zullen leiden tot afkeuring.