Algemeen IPM richtlijnen checklist verplichtingen vanaf 2023

13/03/2023

De Vlaamse IPM richtlijnen checklist verplichtte tot eind 2022 het gebruik van een driftreducerende techniek met minimum 50% driftreductie voor buitenteelten. Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen nog steeds onvoldoende is gaan er vanaf 2023 en 2026 enkele bijkomende verplichtingen voor spuittoestellen in voege binnen IPM.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Op dit moment worden onderstaande verplichtingen NIET nagekeken tijdens de keuring van het spuittoestel. De keuringswetgeving is federale bevoegdheid (FAVV) en IPM is Vlaamse regionale bevoegdheid. Deze verplichtingen zullen gecontroleerd worden door de OCI's (Onafhankelijke Controle Instellingen). Voor verdere info kan u terecht bij het departement Landbouw en Visserij.

Driftreducerende techniek:

Zo is vanaf 2023 een driftreducerende techniek van minimaal 75% vereist op het spuittoestel en vanaf 2026 is zelfs 90% verplicht! Op een standaard spuittoestel dienen dus driftreducerende doppen te worden gemonteerd met minimaal 90% driftreductie vanaf 2026. De officiële en federaal wettelijk erkende doppenlijst werd op 23/04/21 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en in 2024 verscheen een geüpdatete lijst (Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen BS 20/02/2024). Vanaf pagina 10 kan u de Nederlandstalige versie terugvinden.

Aanzuigslang oppervlaktewater:

Wanneer het spuittoestel gevuld wordt via de pomp van het toestel met oppervlaktewater (sloot, beek, vijver,...) dan is vanaf 2023 een terugslagklep verplicht in de aanzuigslang van het spuittoestel en de buitenzijde van de aanzuigslang mag eveneens niet gecontamineerd zijn met gewasbeschermingsmiddel! De terugslagklep moet ter hoogte van het spuittoestel gemonteerd worden (aan de aanzuig van de pomp of in de aanzuigslang aansluitpunt pomp). Het doel is uiteraard het vermijden van de terugvloei van spuitoplossing naar het oppervlaktewater.

Spoelwatertank:

Als laatste belangrijke aanpassing dient er vanaf 2026 verplicht een spoelwatertank aanwezig te zijn op het spuittoestel. De spoelwatertank moet voldoen aan ISO16119, of bij een spuittank die groter is dan 1000 liter is een minimaal volume van 100 liter vereist en wanneer de spuittank kleiner is dan 1000 liter dan dient het volume minimum 10% van het spuittankvolume te zijn.

Voor nabouw zijn er verschillende mogelijkheden: U kan kiezen voor een eenvoudig tankje dat bovenop het spuittoestel gemonteerd wordt met een simpele aftapkraan die boven het mangat van de spuittank gepositioneerd wordt. Het tankje kan dan eventueel gevuld worden met leidingwater. Als alternatief kan een fronttank aan de tractor gebouwd worden waarbij de aanzuigdarm van de pomp kan gebruikt worden om spoelwater naar de spuittank te verpompen. Betere oplossingen zijn echter bijvoorbeeld het monteren van een spoelwatertank die geïntegreerd wordt in het spuittoestel, waarbij een bijkomende driewegkraan langs de aanzuigzijde van de pomp gemonteerd wordt om met de pomp zuiver water naar de spuittank te verpompen. Verder bestaan er ook complete spoelunits met tankje, spoeldop(pen) en extra pomp (elektrisch of hydraulisch), die eenvoudig kunnen nagebouwd worden op het toestel.