Algemeen Publicatie nieuwe KB voor de 9e keuringscyclus 2020-21-22 (KB 17/11/20 BS 02/12/20)

17/11/2020

In dit KB werden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan de bestaande keuingsprotocols. Belangrijkste zijn nu de definitieve verplichting van een anti-drup systeem (direct afkeuring indien niet aanwezig) en een aantal grondige wijzigingen in het protocol voor de bodemontsmettingsmachines.