Algemeen Nieuwe keuringscyclus vanaf 01/01/2020 (9e cyclus 2020-21-22)

01/01/2020

Een nieuw KB werd voorbereid voor deze cyclus met enkele kleine aanpassingen aan de verschillende keurings-protocols (behalve verplichting anti-drup reeds in 8e cyclus, geen extra gronden van afkeuring voor veld-, boomgaard- en serrespuiten). Toch werd dit besluit op heden (stand 15/01/2020) nog niet gepubliceerd vanwege vertragingen in de federale regeringsvorming. De 9e keuringscyclus zal bijgevolg opgestart worden met het protocol dat gebruikt werd in de 8e cyclus (KB van 07/04/2017).