Algemeen IPM richtlijnen checklist en bufferzonereglementering stand april 2021

06/05/2021

De Vlaamse IPM richtlijnen checklist verplicht het gebruik van driftreducerende technieken met minimum 50% driftreductie voor buitenteelten. Op een standaard spuittoestel dienen dus driftreducerende doppen te worden gemonteerd met minimaal 50% driftreductie. De officiƫle en federaal wettelijk erkende doppenlijst werd op 23/04/21 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad (Ministerieel besluit tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen 01/04/21 BS 23/04/21). Vanaf pagina 10 kan u de nederlandstalige versie terugvinden. Dit ministerieel besluit werd nog niet opgenomen in de keuringswetgeving en tijdens de keuring van uw spuittoestel zal dus voorlopig nog niet nagekeken worden of er al dan niet driftreducerende doppen op uw spuittoestel gemonteerd werden.